geo  |  eng    
 
შემოწირულობა
ლარის ანგარიში


ს.ს. “თიბისი ბანკის” მარჯანიშვილის ფილიალი


საბანკო კოდი (მფო) – 220101850


ანგარიშსწორების ანგარიში – 36081010 / GEL


მიმღები – ააიპ “თიბისი ფონდი დაზარალებულთა მხარდასაჭერად”

 
 
Designed By Natia Jabanashvili